hrvatski engleski njemački poljski češki talijanski francuski
Kontakt

Památky - Nezbytné zastavení

Pokud kulturní dědictví, které jsme zdědili, vypráví příběh, je příběh o kulturních pamětihodnostech na Pelješaci nekonečný.

Začněme od monumentálních stonských hradeb, nejdelší fortifikační zdi v Evropě, přes proslulý stonský solivar, ve kterém se sůl stále vyrábí jako v antické době. Příběh pokračuje přes stonské pole, které bylo již v římské době rozděleno tzv. centuriací a dnes je plné kostelíků a kapliček. Napoleonova cesta, dlouhá 61 km, se táhne téměř přes celý Pelješac a dnes je součástí stezek pro aktivní turizmus. Dále se dostáváme do Janjiny, malého městečka, které vlastní skvělé pozůstatky knížecího paláce z období Dubrovnické republiky. Trpanj je vesnice s starověký Gradinou s překrásnou vyhlídkou. Sakrální dědictví poloostrova Pelješac je význačné ve všech vesnicích a nejznámějšími kostely jsou  kostel Sv. Vlaha a Sv. Mihajla ve Stonu, farní kostel sv. Vlaha v Janjině, kostel Sv. Petra a Pavla v Trpanji, kostel Panny Marie Karmelské a kostel Sv. Roka. Známý františkánský klášter s významnou uměleckou sbírkou výtvarných umělců tohoto kraje se nachází v místě Kuna, zatímco příběh o Orebići začínáme kostelem Panny Marije Andělské, z jehož vyhlídky se naskýtá jeden z nejkrásnějších výhledů ve Středomoří. Muzeum votivních obrázků námořníků a jejich rodin a kapitánský hřbitov připomínají námořní tradici v Orebići, jehož příběh Vám vyprávějí kapitánské domy ve městě, námořní muzeum a překrásný milostný příběh o rodině Mimbelli. 


Zůstaňte v kontaktu